Badania lekarza uprawnionego do badań kierowców we Wrocławiu.

Obejrzyj kilka filmików, po których będziesz wiedział, kto z lekarzy uprawnionych, przedłuża terminowe prawo jazdy.


Do przedłużenia ważności terminowego prawa jazdy [ z reguły] nie jest uprawniony okulista lub lekarz rodzinny, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ma jedną ze specjalizacji wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia oraz nabył uprawnienia do badań kierowców. Taki lekarz posługuje się odpowiednią pieczątką z numerem z rejestru Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.


Po osobistym badaniu lekarskim otrzymujesz orzeczenie lekarskie, które zanosisz do swojego wydziału komunikacji. Również jak podchodzisz do prawka po raz pierwszy w wydziale komunikacji wyrabiasz sobie PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Prawa jazdy są teraz wydawane terminowo na maksymalnie 15 lat. Jak masz jakiś problem ze zdrowiem, to lekarz może Ci ten termin skrócić.