Який лікар має уповноваження до обстеження водіїв та продовження водійських прав?

З цього відео ти дізнаєшся до якого лікаря необхідно звертатись, щоб продовжити права або провести профілактичний огляд водія. який лікар має уповноваження до обстеження водіїв та продовження водійських прав. Знайдеш відповідь, щодо уповноваження до оплати цих послуг.

Keywords: продовження водійських прав, обстеження водіїв

В цьому відео розповім тобі який лікар продовжує водійські права категорії В, чи категорії А. І запитання мого відео: «Щиро вітаю, хочу запитати, чи обстеження окуліста і профілактичне обстеження спеціаліста з медицини праці, можна використовувати в відділі комунікації для продовження водійських прав категорії В, котрі в мене тимчасові?» Вітаю, мене звати Дарек Красніцкі, я лікар медицини транспорту з Вроцлава і запам’ятай собі один раз і назавжди, що для продовження тимчасових водійських прав категорії А, категорії В, є лікар уповноважений до обстеження водіїв, і він видає не таке заключення (лікарське), як до обстежень згідно з Кодексом Праці, ніж, найімовірніше, ця моя аудиторія отримала.

Звичайно, якщо в тебе є заключення, видане після обстеження лікарем окулістом, необхідно його взяти з собою. Це допоможе лікареві (уповноваженому до обстеження водіїв) такому як я прийняти рішення, особливо рішення, щодо терміну дії твоїх прав. Або наступного терміну дії твоїх водійських прав. Мала (але істотна) різниця, що за обстеження для продовження водійських прав ти платиш сам, є тут обов’язкова ціна урядова, нажаль визначена міністром охорони здоров’я. В той час як профілактичне обстеження має оплатити за тебе твій працьодавець. Тобто за профілактичний огляд (з Кодексу Праці) ти нічого не платиш.Таким чином, на тому буду закінчувати.


Якщо маєш якісь сумніви щодо запитання, «хто обстежує на продовження водійських прав?», звичайно, залиш коментар під цим відео.  друга важлива справа, лікар, уповноважений до проведення профілактичних оглядів є також (як правило)лікарем, уповноваженим до обстеження водіїв. Він має таке уповноваження (за законом).

Але, не кожний лікар, котрий має уповноваження до обстеження водіїв, має уповноваження на обстеження щодо цілей Кодексу Праці, до профілактичних обстежень. Таким чином, варто такого Джентльмена або Пані доктора запитати, чи він або вона має таке уповноваження. То до побачення. Ще раз, говорив Дарек Красніцкі з Вроцлава, і до зустрічі в моєму наступному фільмикові.

Какой врач уполномочен обследовать водителей и продолжать водительские права?

Из этого видео ты узнаешь к какому врачу необходимо обращаться, чтобы продолжить права или провести профилактический осмотр водителя. Какой врач имеет полномочия к обследованию водителей и продолжению водительских прав. Найдешь ответ, кто должен оплачивать эти услуги.
Keywords: продолжение водительских прав, обследование водителей

В этом видео я расскажу тебе, какой врач продолжает водительские права категории В, или категории А. И вопрос моего видео: «Искренне приветствую, хочу спросить, можно ли обследование окулиста и профилактическое обследование специалиста по медицине труда использовать в отделе коммуникации для продолжения водительских прав категории В, которые у меня временные? »

Приветствую, меня зовут Дарек Красницки, я врач медицины транспорта из Вроцлава.
И запомни раз и навсегда, что для продолжения временных водительских прав категории А, категории В, существует уполномоченный для обследования водителей врач, и именно он выдает заключение (врачебное), отличное от заключения после проведения обследования согласно Кодексу Труда, которое, скорее всего, эта моя аудитория получила. Конечно, если у тебя есть заключение, выданное после обследования врачом окулистом, его необходимо взять с собой. Это поможет врачу (уполномоченному к обследованию водителей), такому как я, принять решение, особенно решение, относительно срока действия твоих прав. Или следующего срока действия твоих водительских прав.Маленькая (но существенная) разница, что за обследование для продолжения водительских прав ты платишь сам, так как здесь есть обязательная правительственная цена, к сожалению, определена министром здравоохранения. В то время как, профилактическое обследование должно быть оплачено за тебя твоим работодателем. То есть за
профилактический осмотр (согласно Кодексу Труда), ты ничего не платишь.

Таким образом, на этом буду заканчивать. Если есть какие-то сомнения относительно вопроса, «кто обследует на продолжение водительских прав?», конечно, оставь комментарий под этим видео. И второе важное дело, врач, уполномоченный к проведению профилактических осмотров также (как правило) является врачом, уполномоченным к обследованию водителей. Он имеет такое полномочие (по закону). Но, не каждый врач, который имеет полномочия к обследованиюводителей, имеет полномочия на обследование относительно целей Кодекса Труда, к профилактическим обследованиям.

Таким образом, стоит такого Джентльмена или Госпожу доктора спросить, имеет ли он или она такие полномочия.
До свидания. Еще раз, говорил Дарек Красницки из Вроцлава, и до встречи в моем следующем фильмике.