Badania kierowców w najnowszych przepisów

Obecnie Polska podporządkowała się normom unijnym w zakresie badań kierowców. Jest to wyraźny krok w dobrym kierunku, ponieważ poprzednie przepisy dyskryminowały znacznie osoby chore na padaczkę czy cukrzycę, jak również mające problemy ze wzrokiem lub innymi poważnymi schorzeniami. Przepisy Unii Europejskiej były pod tym względem bardziej tolerancyjne i nie wprowadzały sztucznych barier dla sporej grupy kandydatów na kierowców jak i osób kierujących później pojazdami. Ich wprowadzenie powiększyło grono osób, które kiedyś mogły o prawku tylko pomarzyć.


Ogólne normy unijne dotyczące kierowców oraz kandydatów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym padaczki.

Ogólne zasady dotyczące badań osób chorych na cukrzycę kandydatów oraz posiadaczy prawa jazdy.

W praktyce oznacza to konieczność posiadania karty konsultacyjnej neurologicznej oraz diabetologicznej, które są pomocniczymi dokumentami dla lekarza uprawnionego do badań kierowców, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w trakcie wydawania orzeczenia lekarskiego. Tak więc nawet przy teoretycznie konsultacji dla Ciebie pozytywnej, to lekarz uprawniony wystawia końcowe orzeczenie według swojej wiedzy medycznej. Czasem się zdarza, że opinia konsultanta nie pokrywa się z tym, co faktycznie otrzymałeś do wydziału komunikacji.