Czy nowe orzeczenie lekarskie skraca termin ważności prawka?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Terminowe prawo jazdy kategorii B oraz D

Terminowe prawo jazdy kategorii B oraz D

Czy w przypadku badania na inną kategorię prawka,ale w zakresie danych kategorii, nowe orzeczenie lekarskie skróci termin wcześniej uzyskanej kategorii?
Czyli w tym przypadku A, skróci kategorię B.
Dzień dobry. Posiadam obecnie prawo jazdy kategorii B ważne bezterminowo, bez wpisanych żadnych kodów ograniczeń. Chciałbym ubiegać się o kategorię A, jednak mam pewną wadę wzroku (astygmatyzm) na jednym oku,drugim widzę dobrze.

Czy w przypadku stwierdzenia przez lekarza wady kwalifikującej się na wydanie prawa jazdy na termin krótszy niż 15 lat, termin ten będzie obowiązywał również na posiadaną już kategorię B?

Czy lekarz może skrócić termin posiadanej już kategorii prawa jazdy podczas badania na inną kategorię?

Czy w przypadku uzyskania badań z wynikiem negatywnym bądź stanowiącym o krótkim terminie mogę nie przedstawiać ich do urzędu rezygnując tym samym z kolejnej kategorii, bez konsekwencji skrócenia terminu dla posiadanej już kategorii?

Czy wyniki takie są automatycznie powiadamiane? Czy w przypadku uzyskania krótkiego terminu mogę zgłosić się na badania do innego lekarza?


Moja odpowiedź

Co do powtórnego badania u innego lekarza. Formalnie powinno się wnieść odwołanie do WOMP.

Ale czy ten lekarz musi wysłać orzeczenie z krótszą datą. W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, o których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz przesyła jego kopię: staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej,

Tak więc, jak będą kody ograniczeń np okulary, to lekarz prześle, ale jak nie będzie, a tylko skróci termin, to nie musi. Czyli teoretycznie można pójść do innego lekarza.

Jak będą dwa sprzeczne orzeczenia lekarskie w urzędzie, to sprawa idzie do wyjaśnienia.Przypominam też, że prawa jazdy są już teraz terminowe

Art. 13. 1. Prawo jazdy kategorii:
1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, czyli ważność tego bezterminowego prawka zostanie i tak skrócona.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania kierowców.