Uznanie zagranicznego prawa jazdy po utracie polskiego?

by Anonimus
(gdzieś w Polsce)

Prawo jazdy zagraniczne - provisional driving licence

Prawo jazdy zagraniczne - provisional driving licence

Czy musisz zrobić zaległe badania za jazdę po alkoholu, jak wróciłeś z zagranicy ze zrobionym tam na nowo prawem jazdy?


Ciekawa sprawa, kiedy ktoś utracił prawko w Polsce, nie wykonał badań, pojechał za granicę, zrobił tam uprawnienia od nowa, a teraz wraca do Polski i co dalej?


Hallo Panie Doktorze,

mam w Polsce zatrzymane prawo jazdy z powodu alkoholu i zostałam skierowana na badania do Sosnowca (WOMP). Było to cztery lata temu.
Do Sosnowca nie pojechałam, w tych ostatnich 4 latach mieszkałam i pracowałam w Niemczech. Zrobiłam terapie, już nie mam problemu z alkoholem.

W Niemczech przeszłam także badania lekarskie oraz psychologiczne na komisji urzędowej wydziału ruchu drogowego. Otrzymałam pozytywne orzeczenie. Tam zrobiłam ponownie prawo jazdy.

Jak teraz wygląda dla mnie sytuacja z prawkiem w Polsce? (miesiąc temu wróciłam do Polski na stale z niemieckim prawkiem)
Czy muszę jechać na te badania do WOMPu w Sosnowcu skoro wszystko jest pozytywnie - załatwione w Niemczech?

Proszę o pomoc,


Moja Odpowiedź
Niestety, nikt obowiązku wykonania polskich badań za jazdę po alkoholu z tego kierowcy nie zdjął i jeżeli będzie chciał jeździć po Polsce, to musi sprawę dokończyć.
Nie słyszałem też nic o wzajemnym uznawaniu niemieckich badań w Polsce, jak i polskich w Niemczech. Przykładem jest tutaj "Idiotentest", którego w Polsce nie zrobisz.

Co, jak będzie jeździł na "niemieckim" prawku?
W sumie wszystko OK, do czasu pierwszej lepszej kontroli policyjnej lub jakiegoś wypadku. W centralnym systemie ta osoba ciągle widnieje, jako nie mająca uprawnień i może to być problemem.Na tym kończę temat: Uznanie zagranicznego prawa jazdy po utracie polskiego?.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania kierowców.