Pytania MS 03.10.2017

1) Stója 2 wieże równolegle do siebie, w jednym dzwon bije do 2 sekundy a w 2 gim co 3 sekundy. Dźwięk z tych dzwonów jest słyszalny jednakowo. O której godzinie będzie słyszalne 11 bic dzwona.

2)pytania o alkohol, czy "Twoi znajomi uważają, że duzo pijesz alkoholu", "czy uważasz, że kieliszek wódki pomaga na rozluźnienie", "mam lepsze kontakty z ludzmi w barze przy piwie" ogólnie pytania bardzo podobne.

3)Było zadanie, gdzie trzeba było naciskać Q lub P jeżeli zauważymy pionowy czerwony kwadrat, i w tym liczyc żółte koła.

4) 3 obrazki po 30 sekund i 3 pytania do nich

5)Czy ojciec jest Twoim autorytetem
Ogólnie dużo pytań się powtarzało, Jeżeli to dla Pana bardzo ważne, proszę o wiadomosc na a przejrzę pytania ze starego MS i wyślę Panu te, które mi sie powtórzyły.
Pozdrawiam.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowy Multiselect.