Badania w WOMP co mogłem zrobić lepiej?

by Marek
(Gorzów)


Historia jakich wiele, czyli zatrzymanie po użyciu (na kacu po południu nast dnia), wynik poniżej 0,5 i brak prawka na pół roku. Jeśli chodzi o alkohol to zastosowałem ponad miesięczny okres abstynencji w 100% przed badaniami, dodatkowo z delikatną dietą dla wątroby.

Wcześniej nie powiem, jak zasiedliśmy do stołu ze znajomymi co 2-3 tygodnie w weekend to było pite do upadłego, tzw. zgon. Codziennie i wieczorami nie piłem absolutnie nic, po prostu nie lubię. Wyniki ALT 67, AST 29, GGTP 49 i pani doktor stwierdziła, że są to wyniki złe.

Badania dostałem na 5 lat. Co zrobiłem źle, takie mam krótkie pytanie, jeśli można?

pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania kierowców.